رازهای ثروتمند شدن

زیاد وسیله نمی‌خرنداین افراد افراط مالی ندارند. آن‌ها تنها چیزهایی را می‌خرند که قدرت خرید آن را دارند و سعی نمی‌کنند برای خود قرض ایجاد کنند.یادگیری را ترک نمی‌کنندثروتمندان متوجه می‌شوند سرمایه‌گذاری روی ثروت بهترین سرمایه‌گذاری است. دانش قدرت است
تاریخ انتشار: سه شنبه، ٢٣ شهریور ٩۵

زیاد وسیله نمی‌خرند

این افراد افراط مالی ندارند. آن‌ها تنها چیزهایی را می‌خرند که قدرت خرید آن را دارند و سعی نمی‌کنند برای خود قرض ایجاد کنند.

یادگیری را ترک نمی‌کنند

ثروتمندان متوجه می‌شوند سرمایه‌گذاری روی ثروت بهترین سرمایه‌گذاری است. دانش قدرت است و دانش بیشتر می‌تواند باعث موفقیت بیشتر در زندگی شود.

در زمان انتخاب کار به درآمد دقت دارند

این افراد به دنبال کارهایی هستند که امنیت شغلی بیشتری داشته و درآمد بهتری داشته باشد.

زود شروع به کسب درآمد و پس انداز می‌کنند

ثروتمندان متوجه ارزش به کار گرفتن پول خود می‌شوند. آن‌ها مفهوم سرمایه‌گذاری و رشد پول با مرور زمان را می‌دانند.

بیمه‌ی خوبی دارند

ثروتمندان معتقدند هزینه‌ای که برای بیمه می‌دهند ارزش حفاظت از وسایل و کسانی که دوستشان دارند را دارد.

از خانه و ماشین خود حفاظت می‌کنند

این افراد به آخرین مدل ماشین یا بزرگ‌ترین خانه نیازی ندارند. آن‌ها در خانه‌ای زندگی می‌کنند که توانایی پرداخت هزینه‌ی آن را دارند. در نتیجه برای خود هزینه‌ی اضافی و قسط درست نمی‌کنند.

قبوض را سریع پرداخت می‌کنند

آن‌ها معتقدند باید قبوض فوراً پرداخت شود. ثروتمندان نمی‌گذارند تعادل میان میزان پس انداز آن‌ها به هم بخورد و ترجیح می‌دهند قبض‌هایشان را به محض آمدن پرداخت کنند.منبع: خبربان